teleradyoloji türkçe rapor

teleradyoloji ingilizce raporTeleradyoloji rapor tercüme

Teleradyoloji yeni ufuklar...

Teleradyoloji nedir?

Teleradyoloji hastaların radyolojik görüntülerinin yorumlama ve ikinci görüş amacıyla bir yerden diğer bir başka yere internet yoluyla  transferidir. Ülkemizde radyoloji uzmanı bulunmayan ya da sayısı eksik olan sağlık kurumları bu hizmete başvurmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise radyoloji yan dal uzmanının değerlendirmesi gerektiğinde teleradyolojiye başvurulmaktadır.    

Neden Teleradyoloji

Amerika Birleşik Devletlerinde Radyologların sayısı relatif olarak azalmaktadır. Çünkü yıllık görüntüleme yöntemlerindeki % 15’lik artışa rağmen radyolog sayısındaki artış sadece % 2'dir.Teleradyoloji, radyologların hastanın bulunduğu yerde olmadan hizmet  verebilmesini sağlayarak, sunulan sağlık hizmetinin gelişmesine katkı sağlar. Virtual Radiology Network (VRN) klasik teleradyoloji teknolojisinin modernleştirilmiş şeklidir. Özellikle büyük metropollerde gündüz saatlerinde çalışan MR radyoloğu, nöroradyolog, kas iskelet sistemi radyoloğu gibi yan dal uzmanların değerlendirmesine 7 gün 24 saat ulaşmada önemlidir.

Hangi teknoloji

Bir zamanlar hayal olan uzaktan raporlama; yani teleradyoloji günümüzden hızla gelişen teknoloji ve hızları katlanarak artan internet bağlantıları ile mümkün duruma gelmiştir. Temelde gerekli olan şey çok basittir: 2 ayrı yüksek kapasiteli bilgisayar ve aralarında yüksek hızlı internet bağlantısı, uygun yazılımla birlikte gerekli ekipman tamamlanmış olur. Teleradyoloji ağı internet, telefon, WAN (Wide area network ), LAN (Local area network) gibi standart ağ teknolojilerini kullanır. Görüntülerin gönderilmesi ve radyoloğun bu görüntüleri etkili bir şekilde analiz edebilmesi için yüksek teknolojili yazılımlar kullanılır. İleri grafik işlemcisi, ses tanıma, görüntü sıkıştırma, teleradyolojide sıklıkla kullanılır. Teleradyoloji sayesinde görüntüler hastanenin başka bir bölümüne ya da dünyanın bir ucuna gönderilebilir.

Dünyada Teleradyoloji

Ülkemizde yeni uygulanmaya başlanmış olsada teleradyoloji dünyada 10 yıldır yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle Amerika'da 100 ün üzerinde yan dal uzmanı radyolog çalıştıran dev teleradyoloji şirketleri bulunmakta olup, bütün Amerika'ya hizmet sunmaktadır. Ucuz çözümler arayan sağlık kuruluşları ise Hindistan gibi iş gücü ucuz olan ülkelerde radyoloji uzmanlarına rapor ettirmektedir. Tabiki bu radyologlar uluslararası sertifikalara sahip radyologlardır. Film Amerika'da bir hastanede çekilir. İnternet vasıtası ile aynı gün Hindistan'da raporlanıp ilgili hastaneye gönderilir. Sonuçlar 1-24 saat içinde çıkmaktadır. Teknolojinin bu geldiği baş döndürücü nokta heyecan vericidir.

 

Fiyat al!